Licznik Odwiedzin

386701
DzisiajDzisiaj249
WczorajWczoraj411
Ten tydzieńTen tydzień2778
Ten miesiącTen miesiąc9478

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych

1. W mieszkaniu do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o pojemności nie przekraczającej 11 kg.

2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie połączonych do instalacji lub urządzeń.

3. Butle muszą być sprawne technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji.

4. W pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu nie należy przechowywać butli na gaz propan – butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia, gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny wybuchowe z powietrzem

5. Temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza.

6. Odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1,5 m.

7. Promienniki ciepła powinny być wyłączane na noc, ponieważ mogą spowodować zmniejszenie ilości tlenu w pomieszczeniu.

Gdy w pomieszczeniu ulegnie uszkodzeniu instalacja na gaz płynny propan‑butan:

1. Zakręć (jeśli to możliwe) zawór butli.

2. Otwórz szeroko okna i drzwi w celu wywietrzenia pomieszczenia.

3. Odłącz zawór butli od urządzenia (użyj nieiskrzącego klucza z metalu kolorowego).

4. Nie włączaj urządzeń elektrycznych, nie używaj otwartego ognia, nie pal papierosa.

5. Wynieś butle na otwartą przestrzeń poza budynek i pozostaw pod nadzorem. Powiadom Straż Pożarną.

Bezpieczeństwo użytkowania gazu w mieszkaniach

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy kierować się niżej wymienionymi zasadami:

 1. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).
 2. Gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi.
 3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu).
 4. Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń).
 5. Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru.
 6. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 7. Zabronione jest dokonywanie samowolnie, we własnym zakresie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu.
 8. Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu.
 9. Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan‑butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda:
  • butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
  • butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
  • butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
  • temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35ºC.

Źródło: http://www.turek.psp.wlkp.pl/uzytkowanie-butli-gazowych/

Opublikował. mł.asp.G.Januszkiewicz
Copyright © 2012 KPPSP Ketrzyn. Wykonal: st.str.Grzegorz Januszkiewicz Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.