Licznik Odwiedzin

398844
DzisiajDzisiaj204
WczorajWczoraj420
Ten tydzieńTen tydzień204
Ten miesiącTen miesiąc9397

zaświadczenia

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

ZA WYDAWANE ZAŚWIADCZENIA

PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘTRZYNIE

 

 

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, wydając zaświadczenia jest zobowiązania zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej(t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1827 ze zmianami) do egzekwowania opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowych.

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek, która obejmuje również wydanie zaświadczenia przez podmiot administracyjny oraz  w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

W wykazie stawek opłaty skarbowej stanowiącym załącznik do ustawy:

  1. 1.w Części II pkt. 21 określono że od pozostałych zaświadczeń wydawanych w interesie publicznym stawka wynosi 17,00 zł.

  1. 2.W przypadku przekazania kserokopii dokumentów zebranych w danej sprawie z poświadczeniem zgodności z oryginałem na podstawie stawki zawartej w Części II pkt. 4 opłata wynosi 5,00 zł.

 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Kętrzynie lub przelewam bankowym na konto:

Urząd Miasta Kętrzyn

Nr konta 91 1060 0076 0000 4017 6000 0237

 

Kserokopię dowodu wpłaty podmiot lub osoba fizyczna powinna przedłożyć w KP PSP w Kętrzynie przed otrzymaniem zaświadczenia.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

  • Jednostki budżetowe
  • Jednostki samorząd terytorialnego
  • Organizacje pożytku publicznego
  • Prokuratura
  • Osoby fizyczne posiadające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.Copyright © 2012 KPPSP Ketrzyn. Wykonal: st.str.Grzegorz Januszkiewicz Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.