Szkolenie medyczne oraz pokaz sprzętu strażackiego dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Olsztynie.

Zgodnie z wcześniejszą umową strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach w dniu 15 stycznia 2020 roku przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży z Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olsztynie. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia. Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych.
Spotkanie ze strażakami z Korsz odbyło się na zaproszenie Pani Dyrektor oraz wychowanków Domu Dziecka w Olsztynie.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach składa serdeczne podziękowania dh Ewie Michałowskiej, dh Adamowi Płudowskiemu, a szczególnie dh Pawłowi Krupczakowi, funkcjonariuszowi SG w Sępopolu – ratownikowi medycznemu, za przeprowadzenie szkolenia. Dh Magdalenie Aleksandrzak dziękujemy za zorganizowanie spotkania.

Opracowanie: OSP Korsze
Zdjęcia: OSP Korsze