31 stycznia 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Kętrzynie podsumowała swoją działalność w 2019 roku. 

W podsumowaniu wzięli udział:

- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej   st. bryg. Bogdan Wierzchowski, 

- Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Pan Michał Kochanowski,

- Burmistrz Miasta Kętrzyn Pan Ryszard Niedziółka wraz z Zastępcą Panem Maciejem Wróblem,

- Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski,

- Burmistrz Miasta i Gminy Reszel Pan Marek Janiszewski,

- Wójt Gminy Barciany Pani Marta Kamińska,

- Wójt Gminy Srokowo Pan Marek Olszewski, 

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Pan Zenon Piotrowicz,

- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcin Piechota,

- Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk. Adam Syhłowyj, 

- Komendanci Gminni OSP: Sławomir Krupczak, Krzysztof Iwanow, Franciszek Kopciuch, Paweł Wiśniewski,

- Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Kętrzynie.

Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - bryg. Szymon Sapieha przywitał zgromadzonych gości, a następnie omówił następujące zagadnienia: statystyka zdarzeń; gotowość operacyjna; ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze; szkolenia OSP; czynności kontrolno-rozpoznawcze; zatrudnienie w KP PSP; nadgodziny; zakupy sprzętu; prace remontowe; inwestycje PSP; Termomodernizacja komendy; dotacje dla OSP w ramach dofinansowania KSRG, MSWiA, 5000+; otwarcie Sali Edukacyjnej. 

W 2019 roku na terenie powiatu kętrzyńskiego strażacy interweniowali 749 razy, gaszono 268 pożarów, brano udział w likwidacji 404 miejscowych zagrożeń, odnotowano również 77 alarmów fałszywych.  Nastąpił 4 % wzrost ilości interwencji w porównaniu do roku 2018. Komendant Powiatowy złożył podziękowania dla kierownictwa KW PSP w Olsztynie, władz powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin za wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie oraz inwestowanie w rozwój ochotniczych straży pożarnych. Następnie głos zabrał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki dziękując za zaangażowanie strażaków podczas pełnienia służby. Głos zabrał również Starosta Kętrzyński, którzy podziękował za pracę strażaków tą widoczną podczas zdarzeń ale i prewencję społeczną, która jest dobrze odbierana przez mieszkańców powiatu. 

Opracowanie: kpt. Kamil Golon

Zdjęcia: kpt. Kamil Golon