2 kwietnie 2020 roku bryg. Krzysztof Grabias został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie.

Po okresie dwumiesięcznego powierzenia obowiązków, który trwał od 1 lutego do 31 marca 2020 roku w gabinecie Komendanta Wojewódzkiego, dnia 2 kwietnia br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński powołał bryg. Krzysztofa Grabiasa na stanowisko Komendanta Powiatowego. 

Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie

Zdjęcia: bryg. Przemysław Lech, KW PSP w Olsztynie