Fundacja ORLEN dla Strażaków z Korsz

Mamy wielką przyjemność poinformować, że w pierwszych dniach czerwca 2020 r Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach  otrzymała darowiznę w kwocie 8 tysięcy złotych w ramach akcji ORLEN  dla Strażaków. Po ocenie ponad 4000 złożonych wniosków znaleźliśmy się w grupie 185 wyróżnionych jednostek z terenu całego kraju. 

Przyznana darowizna została przeznaczona na zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych XENON PL dla naszych strażaków. Program ORLEN dla Strażaków jest realizowany przez Fundację „ORLEN – Dar Serca” wraz z jej Fundatorem PKN ORLEN od blisko 20 lat. Ideą działania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

D  Z  I  Ę  K  U  J  E  M  Y

Opracowanie: OSP Korsze

Zdjęcie: OSP Korsze