17 listopada 2020 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie odbyła się uroczysta zbiórka podczas której odczytany został Wyciąg z Rozkazu Personalnego w sprawie nadania wyższych stopni.

Po odczytaniu przez st. asp. Grzegorza Kajata, st. bryg. Krzysztof Grabias wręczył Wyciąg z Rozkazu Personalnego st. str. Dariuszowi Trockiemu. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, biorąc pod uwagę zaangażowanie w realizację zadań służbowych, osiągane wyniki w służbie, w związku z nabyciem kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz mianowania w służbie stałej, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki postanowił nadać funkcjonariuszowi z dniem 11 listopada 2020 roku pierwszy stopień w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.  

Opracowanie: kpt. Kamil Golon 

Zdjęcia: ogn. Rafał Wilkiewicz