29 października 2019 roku na terenie zakładu MTI Furninova odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP.

Główne cele do osiągnięcia postawione dla strażaków podczas ćwiczeń to:
- prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych w obiektach produkcyjnych i magazynowych przemysłu meblarskiego,
- prowadzenie działań gaśniczych podczas pożaru obiektów wielkopowierzchniowych i obiektów wyposażonych w systemy ochrony ppoż.,
- prowadzenie działań gaśniczych z podziałem na odcinki bojowe podczas udziału większej ilości Sił i Środków,
- organizacja zaopatrzenie wodnego na potrzeby działań gaśniczych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł wody, w tym; sieć hydrantowa, zbiorniki wodne, zbiorniki pojazdów gaśniczych,
- organizacja łączności na terenie akcji w ramach odcinków bojowych oraz pomiędzy dowódcami odcinków i kierującym działaniem ratowniczym (KDR),
- udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym zgodnie z wytycznymi w zakresie KPP,
- sprawdzenie gotowości Plutonu Ratowniczego OSP oraz wykonanie wspólnego ćwiczenia,
- praktyczne sprawdzenie ewakuacji pracowników i przygotowanie zakładu do prowadzenia działań do czasu przybycia służb ratowniczych.
Wymóg organizacji oraz udziału w takich ćwiczeniach wynika z zasad doskonalenia zawodowego. Strażacy ćwiczyli w myśl zasady „im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”. Ćwiczyli po to, aby w przypadku realnego zdarzenia, być przygotowanym na jak najlepsze i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych.
W działaniach brały udział jednostki z JRG Kętrzyn oraz jednostki OSP z: Wilkowa, Karolewa, Reszela, Korsz, Barcian, Srokowa.
Opracowanie: kpt. Kamil Golon
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon