Strażacy KP PSP w Kętrzyn postanowili wymienić zużyty już sprzęt i zmodernizować siłownię, aby lepiej dbać o tężyznę fizyczną.

Poza codziennymi zajęciami szkoleniowymi i ćwiczeniami ze sprzętem ratowniczym, strażacy zgodnie z regulaminem uczestniczą w zajęciach sportowych realizowanych m. in. na siłowni. Komenda w Kętrzynie podjęła działania zmierzające do odnowienia pomieszczenia i wymiany wyeksploatowanego już sprzętu. Pozyskano sprzęt, który do tej pory był używany na profesjonalnej siłowni, następnie strażacy każdą wolną chwilę poświęcali na odnowienie sprzętu (oczyszczenie i malowanie, wymiana zużytych elementów urządzeń). Na podłodze zostały ułożone pasy gumowe służące do amortyzacji ew. upadku obciążenia. Pomieszczenie pomalowano i zamontowano sprzęt. Wszystkie czynności były wykonywane przy zachowaniu pełnej gotowości operacyjnej do wyjazdu, często przerywane udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz innymi czynnościami służbowymi. Strażacy są zadowoleni z efektów ich pracy. Dzięki niej będą mogli utrzymywać sprawność fizyczną przy pomocy profesjonalnego sprzętu.
Jednym z elementów wchodzących w skład doskonalenia zawodowego strażaka jest utrzymywanie sprawności fizycznej na odpowiednio wysokim poziomie. Zapewnia to gotowość do podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych i pomoc w ratowaniu zagrożonego życia i zdrowia z najwyższą skutecznością. Strażak zakładając ubranie specjalne, aparat ochrony układu oddechowego oraz biorąc np. dwa odcinki węża tłocznego dokłada obciążenie ok. 40 kg do swojej wagi. Podczas ewentualnego zdarzenia musi z całym ekwipunkiem udać się jak najszybciej np. na 4 piętro budynku, gdzie doszło do pożaru i ugasić go. Wymaga to od strażaka wielkiego wysiłku, na który musi być przygotowany. Obecnie strażacy mogą realizować doskonalenie zawodowe w dogodnych warunkach, profesjonalnie podtrzymując tężyznę fizyczną.
Potrzeby są jednak większe. Brakuje m. in. dodatkowego obciążenia do sprzętu, ale w te elementy można doposażyć siłownię w późniejszym terminie.
Opracowanie: kpt. Kamil Golon
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon